6 emocji podstawowych

  • by

Do czego służą emocje i jaką pełnią funkcję w życiu człowieka?

Paul Ekman- amerykański psycholog – przez ok. 30 lat prowadził badania dotyczące emocji i zachowań niewerbalnych na całym świecie (w Ameryce Pd., Japonii, Izraelu, na Nowej Gwinei, w Związku Radzieckim, w Europie i USA). Obserwując także wyizolowane kultury odkrył, że istnieje grupa emocji uniwersalnych dla różnych kultur i ras tak samo odbieranych, wyrażanych i występujących w podobnych sytuacjach. Dzięki tym badaniom w 1972 roku Paul Ekman podał listę podstawowych emocji, która w późniejszych latach została poszerzona.

Do najbardziej podstawowych emocji zaliczamy: radość, zachwyt, strach, smutek, złość i wstręt.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę emocji, warto zwrócić uwagę na to z czego się ona składa i jak jest przez nas (przez ludzi) odbierana. Każda emocja ma 3 składniki: poznawczy, fizjologiczny i behawioralny. Poniższy przykład może najlepiej przedstawić różnice między tymi składnikami:
Pojawiający się w momencie jakiegoś zagrożenia STRACH stanowi komponent poznawczy w postaci rozpoznania źródła zagrożenia (np. ogień).
Składnik fizjologiczny to reakcja biologiczna, czyli np. przyspieszone bicie serca, szybki bądź spłycony oddech, pocenie się, napięcie mięśni, drżenie rąk.
Behawioralnym aspektem jest to jak reagujemy, jakie jest nasze zachowanie. Może to być w tej sytuacji np. ucieczka, próba ugaszenia pożaru.

Warto również zwrócić uwagę na funkcjonalność emocji. Każde z nich jest nam bardzo potrzebna, ponieważ pojwia się w określonym celu. Emocje mogą pełnić następujące funkcje:

  • Informują o tym, że dzieje się coś ważnego

  • Motywują do działania

  • Pomagają w podejmowaniu decyzji

  • Usprawniają komunikację oraz budowanie relacji z innymi i sobą

  • Ułatwiają przerwanie (ewolucja)

Na koniec najważniejsze… Pamiętaj, że nie ma ani dobrych ani złych emocji! Wszystkie są równie ważne i równie potrzebne. Każda z nich niesie za sobą odpowiednią funkcję, które usprawniają życie każdego z nas, nie tylko w relacji z sobą samym, ale także z innymi.

Zajrzyj na media społeczościowe po stałe ciekawostki, quizy i psychoedukacyjne treści godne polecenia

Zajrzyj na media społecznościowe po stałe ciekawostki, quizy i psychoedukacyjne treści godne polecenia 🙂
https://www.instagram.com/mind_site/